Watt Max Power

Model > Tpt-tsub12 Dual 4

  • Timpano 12 Subwoofer 1600 Watts Max Power Dual 4 Ohm Car Audio Tpt-tsub12 D4
  • Timpano 12 Subwoofer 1600 Watts Max Power Dual 4 Ohm Car Audio Tpt-tsub12 D4
  • 2-timpano 12 Subwoofer 1600 Watts Max Power Dual 4 Ohm Car Audio Tpt-tsub12 D4
  • 2-timpano 12 Subwoofer 1600 Watts Max Power Dual 4 Ohm Car Audio Tpt-tsub12 D4
  • 2-timpano 12 Subwoofer 1600 Watts Max Power Dual 4 Ohm Car Audio Tpt-tsub12 D4